117. Elementin Varlığı Doğrulandı

Doğada bulunan en ağır elementin 92 protonu olsa da bilim insanları nükleer füzyon tepkimeleriyle daha ağır elementler yapabiliyor. Fakat bu sayede elde edilen “süper ağır elementlerin” yarı ömürleri hayli kısa oluyor. Berkelyumdan yapılmış bir tabaka üzerine kalsiyum iyonları gönderilerek elde edilen bu yeni element de diğer ağır elementler gibi saniyeden çok daha kısa bir süre var olup hemen bozunuyor. Çünkü periyodik tabloda atom numarası çok arttıkça çekirdek kararsızlığı artıyor. Fakat henüz tam anlaşılamayan sebeplerden dolayı bazı süper ağır elementler bu kurala uymuyor. Bu durum periyodik tabloda “kararlılık adası” olarak adlandırılan bir bölgenin var olduğu kuramının doğmasına neden oldu. Bu kurama göre, periyodik tabloda yarı ömürleri beklenenden çok daha uzun olan bir grup süper ağır element bulunuyor.

Özellikle 117. elementin bulunmasıyla öngörülen kararlılık adasına bir adım daha yaklaşılmış olması bu çalışmaya ayrı bir önem katıyor. Prof. Christoph Düllmann önderliğinde Avusturya, Almanya, Hindistan, ABD, Japonya, İsveç, İsviçre gibi pek çok ülkeden 72 bilim insanından kurulan ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları Phsyical Review Letters dergisinde yayımlandı. 117 protonu olan bu element daha önce keşfedilmiş olsa da Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC), bu çalışmalarda elde edilen verileri yeterli bulmadığı için bu elemente geçici olarak atom sayısını oluşturan 1, 1 ve 7 rakamlarına bağlı olarak “ununseptiyum” (Uus) adını verdi. IUPAC bu yeni çalışmanın verilerini yeterli bulursa bu elemente resmi bir isim ve sembol verecek.

Cevap Yaz