Cablika Ve Cabliska

Cablika ve cabliska hakkında hadisi şeriflere dayandırılan bilgiler vardır. İlgili hadisi şerif sahih midir fazla bilgim yok. kaynak bulamadım. kaynağını bulunca eklerim. ilgili hadisi şerifi sizlerle paylaşıyorum.

Rasulallah SAV ye yahudi bilginlerin sorularından

Soru:Cablika ve Cablisa ne nesnedir? Ve nerededir? Bunlar ne din tutarlar?

Cevap: Cablika ve Cablisa iki büyük şehirdir. Birisi doğu ülkelerinde bulunur.Birisi batı ülkelerinde bulunur. Doğuda bulunan kentte Cablika , derler, batıa olana ise Cablisa denir. Yeşil zümrütten yaradılmışlardır. İkiside kafdağına ulaşmıştır. Her şehrin eni ve uzunluğu ikibin fersahtır.

Bu soruların cevaplarını Resul Ekrem cevaplayınca ,Yahudi bilginleri, Kureyşten Ebu Cehil ve Velid hazır bulunurlardı. Önlerinde Tevrat koyup Hz.Muhammed’in söylediklerini Tevratta karşılaştırıyorlardı.Kısacası Resulullah’ın yanlış cevap vermesini istiyorlardı. Çünkü bu soruları Yahudiler hazırlamışlardı.

Ayrıyeten Hz.Ali (Allah ondan razı olsun. Resululah’ı hiç bir zaman yalnız bırakmamıştı) oradaydı.) .

Hz.Ali, Ya Resulullah! Dedi.

Bu şehirler bizim bulunduğumuz bu dünya içindemidir, yoksa değil midir? Hz.Ali Yahudiler-i şaşkına çevirmek için sordu ,bu soruyu, aslında kendisi biliyordu. Ebu Cehil Gözünün altından Hz.Ali’ye isteksiz bir bakış yaptı. Anlamı belliydi.

Resulullah !
O şehirler karanlık içindedir ve kafdağına bitişiktir! Diye buyurdu.

Hazreti Ali:
-Her şehirde ne kadar halk vardır? Diye sordu. Hz.Muhammed (s.av.)
-Her şehrin kalesinin 1000 derbendi vardır. Her derbendini , yani dar geçidini geceleri biner kişi bekler. Nöbet bekleyen onbin kişiye tam bir yıl tamamlanıncaya kadar bir daha nöbet gelmez.

Yahudi söze girerek ,Ya Muhammed , bu kaleyi bunlar niçin beklerler? Diye sordu.

Hz.Resul!
Şundan ötürü beklerler. Çünkü o yanlarından çok halk vardır. Onlarla bun Cablisa ve Cablika halkı arasında çok önceden düşmanlık vardı. Aralarında gece gündüz savaş eksik olmazdı. Bundan ötürü nöbet tutarlar.
Yahudi bilginleri hem Tevrata bakıyor ,hemde yine sorusunu tekrarlıyor.Acaba doğrumu ,yanlışmı cevaplıyor diye, amaçları Resulullahı ,yanıltmak.

Ya Muhammed ! Bu Cablika ve Cablisa halkı Adem oğullarındanmıdır?
Hz.Muhammed! Onlar dünyada Ademoğullarının varlığını (,yaşadığını) bilmezler.

Sonrada , şeytan onlara yol bulamazmı? Diye sordu. Resulullah! Onlar şeytanıda bilmezler! Dedi.

Yahudi bilginleri, söze girerek , bu ay , bu güneş ve bu yıdızlar onların üzerlerine -doğmazmı . Diye sordular.

-Onlar Hak Tealanın ayı ve güneşi yarattığını bilmezler :

-Ya bu cihanı nice görürler ?

Onların aydınlığı kaf dağının ışıklarındadır. Onların taş ve duvarları nur gibi ışık verir.

-Meclisten birisi. Ya Resulullah ,onlar ne yiyip , ne içer?

-Hiç bir şey yiyip içmezler.

-Ya ne giyerler?

_Resulullah! Onların sırtı, vücudu giyinmek istemez.

-Melekmidirler?

-Melek değillerdir. Ama ibadetleri melekler gibidir.

-Onlardan zürrüyet gelirmi?

-Onların hepsi erkeklerdir. ! Aralarında dişi olanı yoktur.

-Onların dini ne dindir? Onlar Cennetlikmidir, Cehennemlikmidir?

– Onlar Cennet ehlidirler! İslam dini yolundadırlar. Mirac gecesi Cebrail beni o yöne iletti. Ben onaları İslama arzettim. Müsliman olarak Allahü Tealaya ve bana iman getirdiler.

Ben olardan birisine İslamın kurallarını öğrettim .O kişiyi onların üzerine vekilim , halifem kıldım.

Sonra Cebrail , beni Fars vefid tarafına ve Ye’cüc ve Me’cüc ülkelerine ve münsel , bakıl ve naris kavmina iletti. Onlara da islamlığı sundum. Fakat kabul etmediler.hepside kafirdirler.

Meclisden birisi sorduki!

Ya Resulullah ! Dedi. Bizim halkımızdan birisi acaba onların yanına gidebilirmi? Dedi.

-Resulullah! Yok! Onların yanına varmak için , dört ay karanlıkta gidilir. Ama AD kavminden üç kişi Hz. Hud Peygambere iman getirmişlerdir. Onlar Ad kavmi arasından kaçtılar. Ordan Şehristana geldiler. Diya cevap buyurdu.

Kimileri , bu Cablisa ve Cablika şehirlerinin batı yönünde bulunur.

-Bir rivayete göre İskender Zülkarneyn (İki boynuzlu İskender) bu şehri görmek için iki ay karanlıklar içinde gitti. Sonunda korktu. Yine gidemeyeceğini anlayınca geri döndü. Buraya ancak, Alim ve Selim Nebiler ve Evliyalar varabilir.

Yahudi bilginleri bu sözleri duyunca ! Haklısın Ya Muhammed ! dediler.Bizde Tevrat’ta böyle bulduk. Ad kavminden kaçan üç kişi o Ceblisa ve Cablika şehrine düştüler. Fiyd halkından korktular ve oradan bir daha çıkamadılar. Sonrada orada öldüler..

Cevap Yaz