Deniz Suyu Neden Tuzludur

Okyanuslardaki ve denizlerdeki tuzun kaynağı yeryüzündeki kayaçlardır. Atmosferdeki karbondioksit suda çözündüğünde karbonik asit oluşur. Bu nedenle yağmur suyu zayıfça asit özellik gösterir. Sahip olduğu bu özellik nedeniyle yağmur suyu kayaçlarla etkileştiğinde kayaçların aşınmasına neden olur ve sonuçta elektriksel olarak yüklü parçacıklar olan iyonlar oluşur. Akarsu ve nehirlerle  taşınan iyonlar denizlere ve okyanuslara ulaşır. İyonların büyük bir kısmı sudaki canlılar tarafından kullanılırken, geri kalan kısmı suda çözünmüş halde kalır. Denizleri besleyen akarsular ve  nehirler tatlı su kaynaklarıyken neden deniz suyunun tuzlu olduğu sorusu akla gelebilir. Su döngüsü adı verilen süreçte su, atmosfer ve yeryüzü arasında kesintisiz olarak hareket eder. Bu süreçte Güneş’ten gelen enerji saf suyun buharlaşarak atmosfere karışmasına neden olurken çözünmüş iyonlar suda kalır. Bu nedenle zamanla okyanuslardaki ve denizlerdeki tuz yoğunluğu artar. Deniz suyundaki tuzun diğer bir kaynağı sualtındaki volkanlardır ve suyun magmanın yapısındaki ergimiş haldeki sıcak kayaçlarla etkileşmesi nedeniyle ortaya çıkar.

Deniz suyunun tuzluluk oranı yaklaşık %3,5’tur. Yeryüzünün %70’inin sularla kaplı olduğu düşünüldüğünde okyanuslardaki ve denizlerdeki tuz miktarının Dünya yüzeyindeki karasal alanların tamamını 150 metre kalınlığında bir tabakayla kaplamaya yetecek kadar yüksek olduğu görülür.

Cevap Yaz