Hüddam İlmi

Cinlerle ilişki kurmanın bir yolu da hüddam ilmidir. Kur’an’daki bazı sure ve duaların cin görevlileri olduğu söylenmektedir. Eğer bir kişi bu dua veya sureleri adetince uygun şekilde okuyup, yöntemi gereği gibi tamamlarsa ilgili cini emri altına alabilmekte ve ona istediğini yaptırabilmektedir. Ancak bu çok tehlikeli bir iştir. Çünkü yöntem uygulandığı zaman emir altına girmek istemeyen cin, kişiyi bazı korkunç ses ve görüntülerle vs, korkutur. Eğer kişi, korkup yöntemi yarım bırakırsa bu kez cin onu emri altına alır. Bu sebeple hüddam ilmine dayanan bir formülü ya hiç yapmamak ya da başlanıldığında ne olursa olsun bitirmek gerekmektedir. Bu formülleri içeren birçok kitap yazılmıştır. En meşhuru da Kenzu l-Havas diye bilinir. Günümüzde hüddam ilmini bilen pek az kimse vardır.

Cevap Yaz