Maymun Adamlar gerçekmi

Buzlu kayalıklarda, derin okyanuslarda, balta girmemiş ormanlarda araştırma yapan grupların bazı tuhaf yaratık hikayeleriyle dönmeleri doğal karşılanmalıdır.  Medya da, hayli ilgi çeken bu iddiaları yavaş yavaş beslemek suretiyle, sonunda orada birşeyler olduğuna herkesi inandırmaktadır.

Görüldüğü gibi dünyanın bazı ıssız bölgelerinde yaşadıkları söylenen maymun adamlar ile ilgili efsaneler ve hikayeler çok sayıda olmakla birlikte, somut deliller yok denecek kadar az ve olanların da gerçekliği çok şüphelidir. Bahsetmiş olduğumuz deliller daha çok sansasyon oluşturmak ve meşhur olmak amacıyla uydurulmuş görünmektedir. Özellikle bazı araştırma gruplarının elde ettiği ayak izi, yiyecek, kıl ve pislik kalıntıları gibi kanıtlar tamamen tartışmaya açıktır. Günümüzde sadece Amazon ormanlarında çok küçük, insan eli değmemiş bölgeler olmakla birlikte, dünyanın diğer bölgeleri hemen hemen tamamen keşfedilmiştir ve tabii ki maymun adama ait hiçbir geçerli kanıt yoktur. Dolayısıyla bugüne kadar yakalanmamış bir büyük hayvan bulunması ihtimali yok denecek kadar azdır.

Cevap Yaz