Meksikalı Toltekler

Madencilikte, teknik sanat ve ticarette çok ilerlemişlerdi. Madencilik onların döneminde yaygınlaşmıştı. Muhteşem saraylar, piramitler, taş heykeller inşa ettiler. Sırrı bugün dahi çözü­lememiş üstün tekniklerle ölülerini mumyaladılar. Sahip oldukları gelişmiş sanat yetenekleri diğer Orta Amerika toplumları arasında bü­yük bir saygınlık elde etmelerine yol açmıştı.

Ne var ki kendilerinden öncekiler gibi onlar da bilinmeyen bir sebeple ortadan kayboldular. Yabancı bir topluluk olan Toltekler’in Orta Meksika medeniyetini benimseyerek 900-1.200 yılları arasında Meksika’da yaşadıkları biliniyor. Başkentleri bugünkü Mexico City’ye 100 kilometre uzaklıktaki Tula şehriydi. Yakın dö­nemde bölgede yapılan kazı çalışmalarında saray ve piramitler, taş heykeller, üzerinde insan ve hayvan figürleri olan kabartmalar, duvar resimleri ve iki arena bulunmuştu. Geride bıraktıkları eserlerden açıkça anla­şıldığı üzere Toltekler sanatçı bir topluluktu.
Öte yandan Orta Amerika’da madencilik Toltekler zamanında yaygınlaşmıştı. Madenleri, yaptıkları süs eşyalarında kullanıyorlardı.

Toltekler diğer Orta Amerika toplulukları tarafından büyük bir saygı ve hayranlık duyulan bir medeniyetti. Toltek kelimesinin Aztek dilinde “sanatçı” kelimesiyle eşanlamlı kullanılması bunun açık bir göstergesiydi. Ayrıca edindikleri gelişmeler Mayalara kadar ulaşmış, medeniyet Toltekler’in etkisiyle önemli bir kültürel atılım yaşamıştı. Ne var ki Toltekler de kendilerinden önceki pek çok medeniyet gibi şehirlerini terk ederek ortadan kaybolmuşlardı. Bunun sebebi tam olarak öğrenilememekle birlikte kuzeyden yabancı bir topluluğun bölgeye gelip yerleştiği ve yeni şehir devletler oluşturduğu biliniyor.

 

Toltekler’in Ortaya Çıkışı

Mezoamerika’nın en iyi korunan tarihlerinden biri Toltek tarihidir. Tarihlerinin kökeni Mexico Vadisi’nin kuzeyindeki küçük bir adaya kadar uzanır. Tarihi kaynaklara göre Toltekler önceleri çevre halkları tarafından sevilirken sonradan pek çok düşman kazanmışlar ve yerle bir edilmişlerdir. Bununla birlikte Toltekler 1300’lerde Culhuacan şehrinin tebaası haline gelmişlerdir. Bazıları ise bir gölün ortasındaki bir adaya yerleşmek için kaçmışlar, kurdukları kasabaya da “Toltekler’in yeri” adını vermişlerdir.

Toltekler Orta Meksika’nın büyük bölü­münde yaşamış Kolombiya öncesi yerel Amerikan halkıdır. Dilleri olan Nahuatl aynı zamanda Aztekler’in de dilidir. Askeri güce önem veren bir kavim olan Toltekler Orta Amerika’daki birçok küçük devleti birleştirerek başkent Tula’dan yönetilen bir imparatorluk kurmuşlardır. Çok başarılı saray ve tapınaklar, piramitler ve taş heykeller inşa etmişlerdir. Klasik çağ sonrası Yukatan’da Toltek etkisi özellikle Chichen Itza şehrinde yoğun olarak görülmektedir. Yaptıkları çanak çömlekler Costa Rica’nın güneyine kadar yayılmıştır.

 

Dev Taş Heykeller – Atlant

Toltekler sanatta kendilerini geliştirmiş ve olağanüstü sanat eserleri yapmış bir uygarlık olarak ta bilinir. Bu sanat eserlerinin en bilineni tolteklerin başkent kabul ettikleri Tula daki Dev taş heykellerdir. Atland denilen bu devasa heykeller gerçekten boyutuyla insanlara hayranlık veren eserlerdir.

dev taş heykeller – atlant

Bu heykeller zamanında tapınağın çatısını taşımakta olan sütunlardır. 5 metre aralıklarla sıralanmıştır. heykellerin yüksekliği 4,6 Metredir. Heykeller eski amerikada ki uygarlıkların tanrılarını temsil ettiği düşünülmektedir. Tolteklerin yaşadığı topraktaki bir çok eser keşfedilmeyi bekliyor. Şu anda çoğu eser toprak altında yeni kaşiflerini bekliyorlar.

Cevap Yaz