Mürşidi Kamil’in Kalbi – Şeyhul Ekber Muhyiddini Arabi (K.S.)

Alemleri onsekiz bin olarak kabul edenler için esas söyledir…

Külli akıl, külli nefis’ki bunlara (levh ve kalem) de denir, arş, kürsi. yedi kat sema, dört unsur (ates – hava – su – toprak), üç mevalid yani (maden – nebat – hayvan). Bunların hepsi bütün olarak onsekiz eder. Her birini cüz’iyel olarak biner saymıslar ve böylece de onsekizbin alem demislerdir.

Hakikatta ise, alemler had ve hesaba gelmez… Su faydalı bilgiyi verelim…

Yeryüzünde olan mahlükat, denizlerde olanın onda biri kadardır;

yerde ve denizlerde olanlar, birarada sayılsa, ancak göktekilerin onda biri kadardır;

ve bütün yerde, denizde havada olan mahlükat toplansa birinci kat gökteki melaikenin onda biri kadardır;

yerde, denizlerde, semada ve birinci kat gökte olanlar toplansa, ikinci kat gökteki meleklerin onda biri kadardır;

bu kıyas, yedinci kat semaya kadar bu sekilde devam eder!..

Yedi kat yerde olan mahlükat ve yedi kat gökte olan melaike toplansa, kürsîde olan melaikenin ancak onda biri kadardır…

Kur’anı Keriym Bakara Suresi 2. sure 225. ayette; “vesi’a kürsiyyühüssemavati vel arda” “O’nun kürsüsü semavat ve arzı ihata eder!..” buyrulmustur.

Kürsîde, yedi kat gökte, yedi kat yerlerde ve denizlerde olanlar bir araya gelse, cümlesi arsın bir kösesindeki meleklerin onda biri kadardır.

Ve bu sayılanların cümlesi müheymîn melaikenin onda biri kadardır. “Müheymin melaike”, öyle melaikedir, ki Hak subhanehü teala onları halk eylediğinden beri Hakkın cemalinden bir an gözlerini ayırmayıp, Cemalüllahın güzelliğinde hayran olmuslardır… Ne kendilerinden ne de baskalarından haberleri vardır. Ne alemin, ne ademin, ne de iblisin halk olunduklarını bilmezler!..

Hak tealanın bir yüce meleği vardır, ismine “RUH” derler… Basında hesabsız saçları vardır!.. Anlatılan cümle melaike, ars ve fers “RUH”a nisbet edilse, bir insanın elindeki pirinç tanesi veya saçına takılmıs bir inci tanesi gibidir.

Eğer Hak teala emir verseydi, bu cümle varlığı bir lokma ederdi de boğazından bir sey geçtiğini hissetmezdi…

Bu anlatılan cümle seyler, melekler ve felekler alemi İnsan-ı Kamilin kalbine konsa, var mıdır, yok mudur his etmez!..

Cevap Yaz