Tıpta Vampirizm

Bazı okültistler eterik vampirizmin mümkün olduğunu iddia etmekteler. Buna göre başkalarının psişik enerjilerini absorbe (emme) yeteneğine sahip kimseler, en azından psişik seviyede başka bir canlı gibi davranabilmektedir.

Vampirizm, tıpta, kan emerek öldürmekten zevk duymaya verilen addır. Bir tür cinsel sapıklık olarak düşünülebilir. Çünkü kişi eyleminde cinsel doyuma ulaşmaktadır. Charles Nadier’e göre kişiye uyanıkken ters gelen bu fikir, bilinçaltına girer ve rüya olarak ortaya çıkar. Ahlakı düzgün fakat iradesi zayıf kişide sürekli görülen bu rüyalar onu rahatsız eder ve kişi sonunda bu rüyalardan kurtulmak için söz konusu kötü fiili işler. Sonunda rahatlamış, bir manada doyuma ulaşmıştır. Tabiidir ki burada bahsettiğimiz kişiler 3 filmlere konu olan ölümsüz vampirler değil, ruh hastası insanlardır.

Tüm bu anlatılanlardan rahatça tahmin edilebileceği gibi vampirlik, insan kanına karşı ilgi duyan bir takım ruh hastalarının kişiliklerinin abartılarak efsaneleştirilmesi ve bunların genelleştirilmesiyle halk arasında yayılmış olan batıl bir inanıştır. Osmanlı zamanından anlatmış olduğumuz Tırnova cadıları meselesinin de, kesif kitle teşkil eden cahil halk nazarında yeniçeriliği kötülemek için II. Mahmut’un dehşet verici bir propagandası olabileceği düşünülmektedir. Yeniçeri ocağının kapatıldığı İstanbul’daki kanlı muharebeden sonra yeniçerilerin mezar taşlarının kaldırılmasında, bu olaydan çok güzel istifade edilmiş, devletin resmi gazetesinde, kadı imzası ile hadise yeniçerilere bağları henüz tam kopmamış aşağı tabaka halka duyurulmuştu.

Cevap Yaz